10. januar 2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udgiver endelig version af retningslinjerne om eksempler på meddelelse om databrud

Efter offentlig høring vedtog EDPB en endelig version af retningslinjerne om eksempler på anmeldelser om databrud. Disse retningslinjer supplerer artikel 29-gruppens vejledning om anmeldelse af databrud ved at indføre mere praksisorienteret vejledning og anbefalinger. De har til formål at hjælpe dataansvarlige med at reagere, hvis der sker brud på persondatasikkerheden samt med overholdelse af deres underretningsforpligtelser i henhold til GDPR.

Brud på persondatasikkerheden bør anmeldes, når den dataansvarlige vurderer, at der er sandsynlighed for, at bruddet vil medføre en risiko for den registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder. Retningslinjerne indeholder eksempler på casestudier, der hjælper dataansvarlige og databehandlere med at foretage en risikovurdering, når de bliver bekendte med sikkerhedsbruddet.

Casestudierne omfatter hændelser, der involverer ransomware-angreb, dataeksfiltreringsangreb, menneskelige fejl samt mistede enheder og dokumenter. Casestudierne og de anbefalede handlingspunkter er baseret på erfaringer fra forskellige EØS-tilsynsmyndigheder efter at have konstateret et stigende antal cyberangreb og andre databrudshændelser.

Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), associeret partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Marie Hviid Pedersen
Juridisk konsulent
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Maja Fog Matthiasen
Advokatsekretær
Line Nørgaard Andersen
Advokatsekretær
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign