10. januar 2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udgiver endelig version af retningslinjerne om eksempler på meddelelse om databrud

Efter offentlig høring vedtog EDPB en endelig version af retningslinjerne om eksempler på anmeldelser om databrud. Disse retningslinjer supplerer artikel 29-gruppens vejledning om anmeldelse af databrud ved at indføre mere praksisorienteret vejledning og anbefalinger. De har til formål at hjælpe dataansvarlige med at reagere, hvis der sker brud på persondatasikkerheden samt med overholdelse af deres underretningsforpligtelser i henhold til GDPR.

Brud på persondatasikkerheden bør anmeldes, når den dataansvarlige vurderer, at der er sandsynlighed for, at bruddet vil medføre en risiko for den registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder. Retningslinjerne indeholder eksempler på casestudier, der hjælper dataansvarlige og databehandlere med at foretage en risikovurdering, når de bliver bekendte med sikkerhedsbruddet.

Casestudierne omfatter hændelser, der involverer ransomware-angreb, dataeksfiltreringsangreb, menneskelige fejl samt mistede enheder og dokumenter. Casestudierne og de anbefalede handlingspunkter er baseret på erfaringer fra forskellige EØS-tilsynsmyndigheder efter at have konstateret et stigende antal cyberangreb og andre databrudshændelser.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Lars Christensen
Økonomichef
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign