10. januar 2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd udgiver endelig version af retningslinjerne om eksempler på meddelelse om databrud

Efter offentlig høring vedtog EDPB en endelig version af retningslinjerne om eksempler på anmeldelser om databrud. Disse retningslinjer supplerer artikel 29-gruppens vejledning om anmeldelse af databrud ved at indføre mere praksisorienteret vejledning og anbefalinger. De har til formål at hjælpe dataansvarlige med at reagere, hvis der sker brud på persondatasikkerheden samt med overholdelse af deres underretningsforpligtelser i henhold til GDPR.

Brud på persondatasikkerheden bør anmeldes, når den dataansvarlige vurderer, at der er sandsynlighed for, at bruddet vil medføre en risiko for den registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder. Retningslinjerne indeholder eksempler på casestudier, der hjælper dataansvarlige og databehandlere med at foretage en risikovurdering, når de bliver bekendte med sikkerhedsbruddet.

Casestudierne omfatter hændelser, der involverer ransomware-angreb, dataeksfiltreringsangreb, menneskelige fejl samt mistede enheder og dokumenter. Casestudierne og de anbefalede handlingspunkter er baseret på erfaringer fra forskellige EØS-tilsynsmyndigheder efter at have konstateret et stigende antal cyberangreb og andre databrudshændelser.

Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jeanette Kjær
Receptionist
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign